Amiram Gonen - Biography_hebrew
פרופסור עמירם גונן
המחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

תולדות חיים

נולדתי בירושלים בשנת 1935 להורי פרומה וחיים גוטלבסקי שעלו ארצה מפולין. גדלתי במושבה כרכור עד גיוסי לצבא, ולמדתי בבית הספר העממי בכרכור ובבית הספר התיכון בחדרה. שירתתי ביחידת הסיור ובקורס מ"כים של חטיבת גולני.

השירות הצבאי פתח אותי להתענינות בגאוגרפיה, שהייתה לתחום עיסוקי מאז שלמדתי גאוגרפיה והיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים. עם השלמת לימודי התואר הראשון נישאתי, עתה נושא שם משפחה גונן לחברתי ריקה ויצאתי ללימודי השתלמות באוניברסיטת טוקיו. משם המשיכתי בדרכי לאוניברסיטת סירקיוז שבמדינת ניו-יורק על מנת להשלים את לימודי התואר השני בגאוגרפיה. כמו כן השתלמתי בלימודי גאוגרפיה ומדעי החברה באוניברסיטת שיקגו. לאחר ארבע שנים של שהות בחו"ל חזרה משפחת גונן, עם בני התינוק נעם לישראל.

החלתי בהוראה ובמחקר לקראת התואר השלישי במחלקה לגאוגרפיה של האוניברסיטה העברית בירושלים, שהייתה מאז לביתי האקדמי. בינתים הצטרף אורי, הבן השני, למשפחת גונן. לאחר קבלת תואר דוקטור על עבודת מחקר העוסקת במיקום חרושת בעיר תל אביב-יפו יצאתי לשנת שבתון ושימשתי כפרופסור-עוזר במחלקה לגאוגרפיה האוניברסיטת טורונטו. כאן התגבשה אצלי ההתמקדות בחקר הגאוגרפיה החברתית-תרבותית של העיר ומאז אני עוסק בתחום זה על היבטיו ונושאיו השונים. הבן השלישי דן נוסף למשפחת גונן בשנת 1971.

פניתי לעסוק בעיור המושבות ובשיכוני העולים והוותיקים אשר קמו בשולי הערים הוותיקות בישראל. במקביל החלתי לחקור את הדפוסים הגאוגרפיים של האוכלוסייה הקשישה במסגרת מכון ברוקדייל לחקר התפתחות האדם והגרונטולוגיה. עסוק חדש זה הוליך אותי לחקר של מערכות התמיכה של אוכלוסייה בוגרת מפגרת המתגוררת ברחבי העיר, וזאת במסגרת שנת שבתון בבית הספר לארכיטקטורה ותכנון ערים של אוניברסיטת פרינסטון.

שימשתי כראש המחלקה לגאוגרפיה בשנים 1981-1979, בעת המעבר מגבעת רם להר הצופים. בשנת 1985 יצאתי לשבתון ללונדון ושהיתי כחבר-מחקר אורח בבית הספר לכלכלה של אוניברסית לונדון. לאחר מכן נקראתי לעמוד בראש מכון ירושלים לחקר ישראל, שמנהלו הראשון היה פרופ' דוד עמירן. במשך ארבע שנות שרותי כמנהל הרחיבתי את תחומי פעילותו של מכון ירושלים לחקר ישראל והעצמתי את תפוקת עבודתו. בשנים אלה התגבש עיסוקי בחקר תהליכים מרחביים בקרב מעמדות הביניים בישראל: היציאה לפרברים והכניסה לשכונות של המעמדות הנמוכים (התברגנות שכונות).

לאחר מכן, בשנת 1990, נקראתי להקים מכון מחקר חדש בשם מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות ומאז אני עומד בראש מכון זה. המכון עוסק בתחומים רבים הנוגעים לתחומי הגאוגרפיה החברתית-תרבותית, אשר המשיכו להעסיק אותי. במסגרת מחקרי במכון פלורסהיימר הרחיבתי את התעניינותי המחקרית אל האוכלוסייה הערבית בישראל. בשנים אלה התחלתי בפעילות ענפה בתחום התכנון המקצועי והשתתפתי במספר צוותי תכנון חשובים, ובראשם צוות הכנת תכנית אב לשנת 2020, בראשות פרופ' אדם מזור מן הטכניון. בשנת 1995-1994 יצאתי לשבתון בלונדון, שוב כחבר-מחקר אורח בבית הספר לכלכלה של אוניברסיטת לונדון ושם השלימתי את הכנת ספרי המקיף כל הגאוגרפיה החברתית-תרבותית של ערי ישראל. בשנת 2000 יצאתי לניו-יורק וחזרתי עם מחקר מקיף על המעבר של חרדים מעולם הישיבות למעגל העבודה באזור ניו-יורק. המחקר, המעריך את הניסיון האמריקני בתחום זה והמפיק את הלקחים הרלבנטיים לישראל, יצא לאור לאחרונה.

מהלך חיים מדעי

1935 נולד בירושלים

השכלה גבוהה

1956-1958 האוניברסיטה העברית בירושלים: גאוגרפיה והיסטוריה, תואר ב.א.
1959 אוניברסיטת טוקיו: השתלמות בגאוגרפיה באמצעות מלגת אונסק"ו
1960 אוניברסיטת סירקיוז: גאוגרפיה, תואר מ.א.
1960-1962 אוניברסיטת שיקגו: גאוגרפיה, השתלמות לקראת תואר ד"ר
1963-1968 האוניברסיטה העברית בירושלים: גאוגרפיה הכנת עבודה וקבלת תואר ד"ר

שירות במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות מחקר

1963 מינוי כאסיסטנט באוניברסיטה העברית בירושלים
1965 העלאה לדרגת מדריך באוניברסיטה העברית בירושלים
1969 הועלה לדרגת מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים
1969/1970 פרופסור-עוזר אורח, מח' לגאוגרפיה, אוניברסיטת טורונטו
1973 העלאה לדרגת מרצה בכיר באוניברסיטה העברית
1974-1981 חוקר בכיר בגאוגרפיה חברתית במכון ברוקדייל לגרונטולוגיה
1975/1976 חבר מחקר, ביה"ס לארכיטקטורה ותכנון ערים, אוניברסיטת פרינסטון וחוקר במכון למחקר במדע האיזור, פילדלפיה.
1977-1981 חבר בועדת תלמידי מחקר, האוניברסיטה העברית בירושלים
1977-1978 ראש המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, האוניברסיטה העברית בירושלים
1978 הועלה לדרגת פרופסור חבר באוניברסיטה העברית בירושלים
1979-1981 ראש המחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
1982-1984 דיקן הסטודנטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
1984/1985 חבר מחקר אורח, המחלקה לגאוגרפיה, London School of Economics
1986-1989 ראש מכון ירושלים לחקר ישראל
1990-2007 ראש מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות בירושלים
1992 ראש מרכז לימודי אירופה, האוניברסיטה העברית בירושלים
1994/1995 חבר מחקר אורח, המח' לגיאוגרפיה, London School of Economics
1995 הועלה לדרגת פרופסור-מן-המנין באוניברסיטה העברית בירושלים
2000 חוקר אורח במרכז ללימודים יהודיים, Graduate School CUNY
2002 חוקר אורח במחלקה לגאוגרפיה, קוין מרי קולג' לונדון
2002 חוקר אורח במחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת טורונטו